Egokitasun betekizunak

 

 • Bizi baliabide egonkorrak eta nahikoak izatea.
 • Osasun fisiko eta psikiko ona izatea.
 • Senar-emazteei edo izatezko bikoteei gagozkiela, gutxienez, bi urteko bizikidetza.
 • Familia bizitza egonkorra izatea.
 • Umearen edo nerabearen gizarteratzea erraztuko duen familia eta gizarte giroa izatea.
 • Eskatzaileen historia pertsonaletan adingabea arriskutan jarri dezakeen gertakaririk jaso ez izana.
 • Jarrera malguak eta egoera berrietara egokitzeko gaitasuna izatea.
 • Umearen edo nerabearen historia pertsonala eta familiarra onartu eta errespetatzea.
 • Lankidetza eta konpromiso jarrera positiboa erakustea.
 • Familia unitateko kide guztiak adopzioaren aldeko jarrera izatea.
 • Seme-alabatzat hartutakoek beren garapen egokia muga dezakeen adinik ez izatea.
 • Adingabearen interesa nagusi dela eta haren garapena bermatze aldera haren eskubideak babestuko dituzten arrazoiak direla erakustea.
 • Edonola ere, bateraezinak dira adopzio prozesua eta haurdun egotea edo seme-alaba biologikoa jaio edo beste adingabe bat adoptatu zenetik sei hilabete igaro ez izana. Era berean, adopzio prozesua eta lagundutako ugalketa prozesua ere bateraezinak dira. 
 • Gehienez ere eskatzaile gazteenaren eta adingabearen artean dagoen aldea 44 urte izango da.