Pertsona ezinduen elkarteak

Ezinduen elkarteen jardunak hainbat helburu ditu: ezinduek beren buruari laguntzen ikastea, informazioa, sentsibilizazioa, ezinduen eta haien senideen eskubideak argitzea, eta beharrizanen berri ematea. Elkarteek ezinduen parte hartzea eta elkartasuna bideratzen dituzte, helburua herritar guztiak elkarrengana biltzen dituen gizartea lortzea dela.

Hartzaileak

 

Arabako Lurralde Historikoko elkarteak, ezinduen esparruan lan egiten dutenak.

Bestelako informazioa

 

  Hitzarmenak elkarteekin programak garatzeko

Elkartearen izena Egitaraua
HARTUTAKO BURMUINEKO GAITZAREN ELKARTEA (ATECE)
 • TAILERREN PROGRAMA
 • AISIALDIKO ETA OPORRETAKO PROGRAMA
 • EGUNEROKO JARDUEREN PROGRAMA
 • EGOKITZAPEN FUNTZIONALERAKO ZENTROA
 • AUTOLAGUNTZARAKO PROGRAMA ETA FAMILIARTEKOENTZAKO HEZKUNTZA TALDEA
 • LANERATZEKO PROGRAMA
APDEMA ELKARTEA
 • ELKARTEGINTZAKO PROGRAMA
 • EGOITZA PROGRAMAK
 • ATSEDEN PROGRAMAK
 • EGONALDI LABURRAK
 • NOR BERE KABUZ BIZITZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA
 • AISIALDIKO PROGRAMAK
 • 60 URTETIK GORAKO ADIMEN URRITUENTZAKO AISIALDIKO PROGRAMA SOZIOKULTURALA
 • OPORRETAKO PROGRAMA
 • KIROL JARDUEREN PROGRAMA
 • LAGUNTZA GOIZTIARREKO PROGRAMA
ASPACE ELKARTEA
 • ELKARTE JARDUERAK (INFORMAZIOA, ORIENTAZIOA, ZERBITZU MEDIKUA)

 • BOLUNTARIO PROGRAMAK

 • AISIALDIA ETA DENBORA LIBREA

 • LAGUNTZA GOIZTIARRA
 • LAGUNTZA FISIOTERAPEUTIKOA
 • LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA
ARAZOAK ELKARTEA
 • AEN EGUNEKO ZENTROA
ARABAKO GORRAK
 • ZEINU MINTZAIRAREN INTERPRETEEN ZERBITZUA

Ezinduen arloko Arabako elkarteen zerrenda