Cookie

Lurraldeko Plan Sektorialak (LPS)

Lurraldeko Plan Sektorialak (LPS)
 
Lurraldeko Plan Sektorialak dira Eusko Jaurlaritzako sail edo lurralde historikoetako foru organo aginpidedunek Lurralde Antolamendurako Artezpideak garatzeko landu dituzten tresnak, lurraldean eragina dutenak.