Cookie

Taxi gidariak

Taxi gidariak

Hiri barruko eta hiri arteko bidaiarien garraio zerbitzu publikoa. Zerbitzu hau turismoetan ematen da.

Izapideak

  • Baimenei altak ematea
  • Baimenei bajak ematea
  • Bisatuak
  • Ibilgailuen ordezkapena

Aurkezteko modua eta lekua

Udal eskudunak lizentzia eman ondoren, baimena eskatu beharko da, idatziz, Arabako Foru Aldundiko Erregistro Orokorrean: Probintzia Plaza 5, behekoa.

Arauak


2/2000 Legea, ekainaren 29koa, Bidaiarien hiri barruko eta hiri arteko garraioa turismo motako ibilgailuetan.

243/2002 Dekretua, urriaren 15ekoa. Beraren bidez, Bidaiarien hiri barruko eta hiri arteko garraioa turismo motako ibilgailuetan egiteko legearen araudia onartu zen.