Cookie

Datuen babesa

Lege oharra eta eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta aurka egiteko eskubideen erabilera.

 

Interesdunak emandako datuak, bakar-bakarrik, web atari honen bitartez datu horien titularrek egindako eragiketa edo izapide konkretuek eskatzen dituzten helburuetarako erabiliko dira.


Aipatutako datuak inoiz ere ez dira landuko eta ez zaizkie beste batzuei lagako, ez bada datuen titularraren baimen argi eta garbiarekin edo, baimen hori gabe, ondoko xedapen hauetan aurreikusitako salbuespenezko kasuetan: 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, datu pertsonalen jabetza publikoko fitxategiei buruzkoa eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzekoa, 5. artikulua, eta 15/1999 Legea, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babestekoa, 6.2, 11.2 eta 21.1 artikuluak (BOEren 298. zk.a, 1999ko abenduaren 14koa).


Aipaturiko arauetan xedatutakoari jarraituz, datuen titularrak, edozein unetan, eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango ditu, ondoren ematen den eskabide eredua betez.


Eskabide hau eta agiri osagarriak (hau da, interesdunaren nortasuna edo bere ordezkariarena kreditatzen duten agiriak eta ordezkaritza hori kreditatzen duten agiriak) Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorreko bulegoetan entregatu beharko dira (Probintzia Plaza, z.g. behea, PK 01001, Vitoria-Gasteiz, Araba), bertara etorrita nahiz haien bidalketa eta harrera bermatzen dituen beste edozein bidetatik.