Mugitzeko arazoak dituzten pertsonei taxia garraiobide alternatibo modura erabiltzeko laguntzak

Araudia

 
 

 

Foru Gobernu Kontseiluaren 55/2017, Foru Dekretua, azaroaren 28koa. Onartzea mugikortasun arazoak dituzten pertsonek ordezko garraiobide gisa taxi zerbitzua erabiltzeko laguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak.  ALHAO 137 zk.,  29/11/2017.