Xabier emantzipazio etxebizitza

Izaera laguntzaile eta hezitzailedun zerbitzua eskaintzen du, 16 urte baino gehiago duten nerabeentzat haien autonomia pertsonaleko, gizarteko eta laneko proiektuak errazteko.


Autogestio erregimenean funtzionatzen du, eta hezitzaile baten gainbegiratze teknikoak egitura eta egoiliarrei jarraipena egin eta laguntza ematen die.

Hartzaileak

 

16 eta 18 urte arteko adingabeak.

Leku kopurua

 

6 plaza

Prestazioak

 

  • Oinarrizko programa orokorra: aterpea, mantenua, garbitegia, garbitasuna, esku-hartzea.
  • Familiari arreta programa: harremanak berreskuratzea haien familiekin.
  • Gizarteko nahiz komunitateko esku-hartze programa: prestakuntza jarduerak, gaztelania-eskolak, alfabetizazioa.
  • Garapen pertsonalerako programak: gizarte trebetasunak, arazoak konpontzea, antsietatea kontrolatzea, sexualitatea, drogamenpekotasunen prebentzioa.
  • Hezkuntza programak: kirola eta aisia, osasunerako hezkuntza, gorputz adierazpena.
  • Laneratzeko programak : curriculuma egitea, lana bilatzea, gizarteratzea eta laneratzea.
  •  

Kontaktua

San Prudentzio kalea 30
01005 VITORIA - GASTEIZ