Geroa etxea

Egoitza arreta emateko baliabidea da. Beraren egitekoa familian beharrizan materialak, afektiboak eta hezkuntzakoak beteta ez dauzkaten haurrei eta nerabeei aldi batez arreta integrala ematea da.

Etxe funtzionalaren egitura dauka, eta beti izaten dira lanean haurren eta nerabeen kopururako eta adinetarako behar beste hezkuntza profesional.

Hartzaileak

 

4 eta 18 urte bitarteko adingabeak, babesgabezia larrian egonik Arabako Adingabeen Kontseiluak tutoretzapean hartu dituenak.

Leku kopurua

 

8 plaza

Prestazioak

 

  • Adingabearen egoera pertsonala eta familia egoera baloratzea eta diagnostikoa egitea.
  • Oinarrizko programa orokorra: Ostatua,Mantenua,Ikuztegia,Garbiketa,Esku hartzea
  • Senideei laguntzeko programa.
  • Gizartean eta komunitatean esku hartzeko programa.
  •  

 

  • Irudiak
    null

Kontaktua

San Prudentzio kalea 30
01005 VITORIA - GASTEIZ