Cookie

Laguntzak eta dirulaguntzak

Kanpoaldeko argiteria publikoaren arloan ekintzak egiteko laguntzak
 • Gaia: Lurralde Oreka
 • Xedea:
   
   Diru-laguntzen programa honen xedea tokiko kanpoko argiteria sektorean honakoak murrizteko jarduketak egitea bultzatzea eta sustatzea da: korronte gastuak, finantza iraunkortasunari laguntzeko aurrezpen garbia hobetuz, eta karbono dioxido emisioak.
   
  ** Eskaera aurkezteko epea amaituta, aurrekontuen esleipena amaitu izanagatik, deialdiaren 4.1 oinarriaren arabera (ALHAO 41. zenbakia, 2019ko apirilaren 3koa).
 • Hartzailea:
   
  Udalak eta Arabako Kontzejuak, 1500 biztanle baino gutxiagoko nukleoetarako.
  Informazio gehiago, sakatu <hemen>.
 • Egoera: Irekita

Agiriak eta eskaerak

Betekizunak

 • Hasiera data : 2019/04/30
 • Amaiera data: 2019/11/30
 • Aldaketa eguna: 2019/05/10