Cookie

Beste izapide batzuk

NPEan aitortutako lurzatien historikoa
 • Gaia: .
 • Xedea:
   
   1993ko kanpainaz geroztik NPEan aitortutako lurzatien historikoa kontsultatzea. 
 • Lekua: 

  Zuzeneko Laguntzen Zerbitzua (Foru Aldundiaren kalea, 13, 1. solairua – 01001 – Gasteiz)

 • Hartzailea:
   
  Todo propietario con parcelas rústicas en el Territorio Histórico de Álava.
 • Egoera: Irekita

Betekizunak

 • Interesduna dela egiaztatzea, dagokion dokumentazioa aurkeztuta (jabetza titulua, eskritura, Jabetza Erregistroaren ziurtagiria, ohar sinplea, jabetza berrantolatzeko aktaren kopia, heriotza ziurtagiria, testamentua eta abar).

   

   

 • Aldaketa eguna: 2018/03/06