Cookie
Formulario seleccin temas

Ekonomia Garapenaren Laguntzak

Araban berrikuntza sustatzeko laguntza deialdia (ÁLAVA INNOVA 2018)
 • Gaia: Laguntzak eta dirulaguntzak
 • Xedea:
   
  FEDER
   
  Laguntza ematea jardun berritzaileak egiten dituzten eta ekonomia modernizatzen eta Arabako ekoizpen sarearen lehiakortasuna hobetzen laguntzen duten arabar erakundeei.
 • Lekua: 
  Frogagiriak honela aurkez daitezke:
   
  - Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan - ON-LINE IZAPIDETU
   
  - Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra (Probintzia plaza 5, 01001 Vitoria-Gasteiz), edo 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako lekuak.
   
  EPEMUGAK:
   
   
  EKINTZAK EGITEAREN JUSTIFIKAZIO TEKNIKOA ETA EKONOMIKOA EGUNA: 14/12/2018, ORDUA: 14:00
  ORDAINKETAK JUSTIFIKATZEA. EGUNA: 28/06/2019, ORDUA: 14:00
   
   Ordainketak arintzeko, unean unerako jarritako epe mugak baino lehenago aurkeztu ahal izango dira eskatutako agiriak.
   
 • Hartzailea:
   
  Egoitza Arabako Lurralde Historikoan daukaten ETE, autonomo eta elkarteak.
 • Egoera: Itxita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 
   
  JARRAIBIDEAK:

  Ordaintzeko eginbeharra aitortzeko, 2018ko abenduaren 14ko 14:00ak baino lehenago aurkeztu beharko dira ALAVA INNOVA 2018ko laguntza deialdiaren 12. oinarrian adierazten diren agiriak, zeinak ondoren laburbiltzen baitira:
   
   
  — Justifikazio eredua. PDF EDITABLE
  — kanpoko gastuen taula. ANEXO EXCEL 1
  — Kanpoko eta barneko gastuen taula. ANEXO EXCEL2
  — Azkeneko memoria.
  — Fakturak.
  — Hiru eskaintza, eta justifikazio txostena, hala badagokio.
  — Beste laguntza batzuen eskaerak/ebazpenak, hala badagokio.
   
  Barne gastuetarako:
   
  — Barne gastuen taula.
  — Lan kontratuaren kopia, NANa, Gizarte Segurantzako alta eta nomina.
  — Erantzukizunpeko adierazpena.
   
   
  Gainera, dirulaguntzaren ordainketa egiteko, 2018ko ekainaren 28ko 14:00ak baino lehenago, izandako gastuak ordaindu izanaren froga-agiriak aurkeztu beharko dira, ondoko era hauetako edozeinetan:
   
   
  — Jatorrizko banku agiria, ondoko datuak zehazten dituena: ordaintzailea, zenbatekoa, data eta ordainketaren edo transferentziaren hartzailea, eta izenpetuta edo bankuaren zigilua jarrita.
  — Dirulaguntza jaso duen jarduera zehaztu eta hura izanik dagokion zenbatekoa ordaindu dela dakarten erosketa edo zerbitzu ordainagiriak edo tiketak; hura ezean, dirutan ordaindu bada, jatorrizko ziurtagiria emango da, sinatuta eta/edo fakturaren egilearen zigilua daramana
  — Diruz lagundu eta ordaindutako berrikuntza jarduerei lotutako kontratazio berriei lotutako barneko gastuaren kasuan, nominak eta Gizarte Segurantzarako kotizazioak ordaindu izana eta ordutegi kostua frogatu beharko dira, hauek erabiliz:
   
             • Kasuan kasuko pertsonak eta proiektuko arduradunak sinatutako ordutegi parteak, egotzitako orduak egiaztatzen dituztenak.
             • Enpresak ezarritako hitzarmenarekin edo hitzarmen kolektiboarekin bat etorriz, urteko lanaldia.
             • Nominen eta bankuko kontu laburpenen edo transferentzia telematikoak egiteko aginduen kopia, bankuaren zigilua jarrita.
             • Gizarte Segurantzaren aplikazioaren bitartez sortutako TC1 agiria, jatorrizkoa zein kopia (baita konpultsatu gabe ere), eta ordaindu dela frogatzen duen banku laburpena.
             • Gizarte Segurantzaren aplikazioaren bidez sortutako TC2 agiria edo haren kopia, konpultsatu gabe bada ere.
   
   
  Gogoan izan: eskaera Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean paperez aurkezten duten erakunde onuradunek helbide elektroniko honetara ere bidali beharko dute: alavainnova@araba.eus. Bidalketa hori paper formatuan egindako eskaera ofizialaren osagarria izango da eta, horrenbestez, aurkezpen ondorioetarako ez du inolako baliorik izango.
   

Betekizunak

 • Hasiera data : 2018/02/01
 • Amaiera data: 2018/03/23

Ebazpena

 • Organo eskuduna: Ekonimia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saila
 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 
  Sei hilabete.
 • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: 
  Gaitzespena
 • Administrazio bidearen amaiera: Ez

Araudia

Informazio gehiago

 • Informazio osagarria: 
  • Izapide horretan edo webetik formularioa sortzean gorabeheraren bat gertatuz gero, jarri harremanetan aldundi digitaleko erabiltzailearen arretarako zentroarekin, mezu elektronikoa helbide honetara bidalita:

   diputaciondigital@araba.eus

   902 100 513 telefonora ere deitu dezakezu, astelehenetik ostiralera,8:15etik 14:30era jaiegunetan izan ezik.

  • Deialdi honi loturiko beste edozein argibide funtzional behar izanez gero, jar zaitez harremanetan Arabako Foru Aldundiko Ekonomia Garapenaren Zuzendaritzarekin (945.18.18.18 - luz.: 52182 eta 52040), astelehenetik ostiralera,8:15etik 14:30era jaiegunetan izan ezik.
 • Aldaketa eguna: 2018/08/23