Cookie

Zerga Kudeaketa

Katastro ziurtagiriak ematea
 • Gaia: Katastroa - Zergak
 • Xedea:
   
  Arabako lurralde historikoko landa eta hiri ondasun higiezinen egiaztagiri deskriptiboak eta grafikoak egitea
    
   
  Organo kudeatzailea:
   
  Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua
  Samaniego kalea, 14, 2. P.K.01008
  Telefonoa: 945 181 181
  emaila: hacienda@araba.eus
  Ordutegia: 08:15 – 14:30 (Al-Or)
   
   
    
   
 • Hartzailea:
   
  - Ondasun higiezinaren titularra
  - Administrazio publikoak.
 • Egoera: Irekita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 
   
  1. Eskaera (002 eredua).
   
  2. NANaren edo IFZren fotokopia.
   
   

Ebazpena

 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 
  15 egun.

Araudia

 • Foru araudia 
 • 42/1989 Foru Araua, uztailaren 19koa, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duena (3) (ALHAO, 98. zenbakia, 1989-08-25ekoa. Osagarria)
   
  1/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Higiezin katastroaren Legearen testu bateratua onartzen duena.

Informazio gehiago

 • Informazio osagarria: 
   
   
 • Aldaketa eguna: 2017/11/14