Cookie

Zerga Kudeaketa

(JEZ) Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga kudeatzea
 • Gaia: Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga
 • Xedea:
   
  Altak, aldaketak eta Jarduera Ekonomikoko Zergaren erroldaren bajak, bai eta zergaren matrikula egitea, errekurtsoak ebaztea eta zerkaren kontsultak izapidetzea ere.
   
   
  Organo kudeatzailea: Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua
   
     
  Arretarako lekuak:
   
   
  Gasteizko ogasun bulegoa
  Udal Zergak eta Katastroa
  Laudioko ogasun bulegoa
   
   
  Samaniego kalea, 14, 2. P.K.01008
  Telefonoa: 945 181 181
  Ordutegia: 08:15 – 14:30 (Al-Or)
   
   
  Herriko plaza, zk.g. P.K. 01400
  Teléfonoa: 946 725 483
  emaila: ollodiohacienda@araba.eus
  Ordutegia: 08:15 – 14:30 (Al-Or)
   
  Guardiako ogasun bulegoa
   
   Jarduntoki diren udalerrietako udal bulegoak
   
   
  San Juan plaza, 1 Samaniego etxea. P.K. 01300 
  01300 Guardia 
  Telefonoa: 945 600 135
  emaila: ohaciendalaguardia@araba.eus
  Ordutegia: 08:15 – 14:30 (Al-Or)
    
   
   
   
  Udala: Udal eremuko epigrafeen gaineko altak, bajak eta aldakuntzak.
    
  Ogasun Saila: Lurralde eta estatu eremuko epigrafeen gaineko altak, bajak eta aldakuntzak.
   
  Aurkezpen epeak:
   
  - Alta aitorpenak: jardueran hasi aurreko hamar egun balioduneko epean aurkeztu behar dira.
  - Aldaketak: aldaketa ekarri duena gertatzen denetik hilabete igaro baino lehen aurkeztu behar dira.
  - Baja: jarduerari uzten zaionetik aurrera hilabeteko epean.
   
   
 • Hartzailea:
   
  - Zergaduna: jarduera ekonomikoa Arabako Lurralde Historikoko udalen edozeinetan egiten duen pertsona fisiko edo juridikoa.
  - Arabako Lurralde Historikoko Udalak
   
 • Egoera: Irekita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 
   
  840 eredua (merkataritza eta industria jarduerak)
   
  841 eredua (jarduera profesionalak eta artistikoak)
   
  842 eredua (jarduerari zeharka loturiko lokalak)
   
  840 eredua / 1 (Euskal Autonomia Erkidegoan instalaturiko jolas makinak)
   
  840 eredua / 2 (Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo instalaturiko jolas makinak)
   
  848 eredua (eragiketa bolumenaren zenbatekoaren jakinarazpena)
   

Ebazpena

 • Organo eskuduna: Udal Zerga eta Catastro Zerbitzuaren burua
 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 
  6 hilabete
 • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: 
  Ebazpena epe barruan ez ematearen ondorioa: ezeztapena

Araudia

 • Foru araudia 
 • 42/1989 Foru Araua, uztailaren 19koa, jarduera ekonomikoen gaineko zergarena.
   
  905/1991 Araugintzako Foru Dekretua, azaroaren 26koa, JEZaren erregelamendu garapena onartzen duena.
   
  Diputatuen Kontseiluaren 573/1991 Araugintzako Foru Dekretua, uztailaren 23koa, jarduera ekonomikoen gaineko zergaren tarifak eta haiek aplikatzeko jarraibidea onartzen dituena.
   
  390/2003 Foru Agindua, uztailaren 22koa, eragiketen bolumenaren zenbatekoa jakinarazteari buruzko JEZaren 848 eredua onartzen duena.
   

Informazio gehiago

 • Informazio osagarria: 
   
  Udal Zerga eta Katastro Zerbitzuaren buruaren ebazpenak ez du agortzen administrazio bidea. Hilabete izango da jakinarazpen egunaren hurrengotik aurrera, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko Udal Zerga eta Katastro Zerbitzuaren buruari edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa jartzeko Arabako Lege eta Administrazio Erakundeari.
   
 • Aldaketa eguna: 2017/11/20