Cookie

Zerga Kudeaketa

1932 eta 1957 urteen arteko aireko argazkien kopiak saltzea
 • Gaia: Katastroa - Zergak
 • Xedea:
   
  Aireko argazkiak eta ortofotoak kontsultatzea eta saltzea.
   
  Organo kudeatzailea:
   
  Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua
  Samaniego kalea, 14, 2. P.K.01008
  Telefonoa: 945 181 181
  emaila: hacienda@araba.eus
  Ordutegia: 08:15 – 14:30 (Al-Or)
   
   
 • Hartzailea:
   
  Pertsona fisiko eta juridiko interesdunak.
 • Egoera: Irekita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 
   
  Ondasuna kokatzeko beharrezkoak.
   

Ebazpena

 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 
  Egunean bertan.

Araudia

 • Foru araudia 
 • 12/2000 FORU ARAUA, uztailaren 17koa, 2000. urteko aurrekontuen gauzatzeari buruzkoa (INDARREAN DAGOEN TESTUA)   
   
  (Bostgarren xedapen gehigarriak AGIRI KARTOGRAFIKOAK EMATEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASA arautzen du)
   
   
   1/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Higiezin katastroaren Legearen testu bateratua onartzen dueña.39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenarena. BOE 2015/10/02
   
   

Informazio gehiago

 • Informazio osagarria: 
   
 • Aldaketa eguna: 2017/11/14