Cookie

Zerga Kudeaketa

Katastroa mantentzea
 • Gaia: Katastroa - Ondasun Higiezinen gaineko Zerga
 • Xedea:
   
  Katastroaren eguneratzea ondasun higiezinetan interesdunek egindako aldaketa fisiko, juridiko eta ekonomikoak izapidetuz eta grabatuz, bai eta ere lurzati bateratzea, herrilanen ekarpenak… direla eta, egindako egokitzapen urbanistikoen ondorio diren jarduerak.
   
  Organo kudeatzailea: Udal Zerga eta Katastro Zerbitzua
   
  Arretarako lekuak:
    
  Gasteizko ogasun bulegoa
  Udal Zergak eta Katastroa
  Laudioko ogasun bulegoa
   
   
  Samaniego kalea, 14, 2. P.K.01008
  Telefonoa: 945 181 181
  Ordutegia: 08:15 – 14:30 (Al-Or)
   
   
  Herriko plaza, zk.g. P.K. 01400
  Teléfonoa: 946 725 483
  emaila: ollodiohacienda@araba.eus
  Ordutegia: 08:15 – 14:30 (Al-Or)
   
  Guardiako ogasun bulegoa
   
  TRACASA TCA UTE
   
  San Juan plaza, 1 Samaniego etxea. P.K. 01300 
  01300 Guardia 
  Telefonoa: 945 600 135
  emaila: ohaciendalaguardia@araba.eus
  Ordutegia: 08:15 – 14:30 (Al-Or)
    
  Adrian Aldekoa margolariaren kalea, 3 P.K. 01008
  Telefonoa: 945 151 212
  Ordutegia: 08:15– 14:30 (Al-Or)
   
    
  Ondasunak kokatuta dauden udalen bulegoak.
   
 • Hartzailea:
   
  Ondasun higiezinaren titularra.
 • Egoera: Irekita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 
   
  1. Eskaera (400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 eta 409 ereduak).
   
  2. Aldaketa fisikoen planoak.
   
  3. Obra proiektuak.
   
  4. Jabego publiko nahiz pribatuko agiriak.
   

Ebazpena

 • Organo eskuduna: Udal Zerga eta Catastro Zerbitzuaren burua
 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 
  6 hilabete.
 • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: 
  Ezeztapena.

Araudia

 • Foru araudia 
 • 42/1989 Foru Araua, uztailaren 19koa, ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duena (3) (ALHAO, 98. zenbakia, 1989-08-25ekoa. Osagarria)
   
  1/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Higiezin katastroaren Legearen testu bateratua onartzen duena.
   
   
   

Informazio gehiago

 • Informazio osagarria: 
   
  Udal Zerga eta Katastro Zerbitzuaren buruaren ebazpenak ez du agortzen administrazio bidea. Hilabete izango da jakinarazpen egunaren hurrengotik aurrera, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko Udal Zerga eta Katastro Zerbitzuaren buruari edo, bestela, erreklamazio ekonomiko-administratiboa jartzeko Arabako Lege eta Administrazio Erakundeari.
   
 • Aldaketa eguna: 2018/05/10