Cookie

Beste izapide batzuk

Hirigintza Plan Bereziak behin betiko onartzea
 • Gaia: Beste izapide eta zerbitzu batzuk
 • Xedea:
   

  3.000 biztanle baino gutxiagoko Arabako udalerrien Hirigintza Plan Berezien behin betiko onarpena eta, indarrean sartzean, araudia argitaratzea.

 • Lekua: 
   
  Foru Aldundiaren Erregistro Orokorra.
  Probintzia plaza, 5 - behea.
  01001 Gasteiz.
 • Hartzailea:
   Udalak
 • Egoera: Irekita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 

   

  Hirigintza Plan Bereziaren espediente osoa eta agiri teknikoa

   

Betekizunak

 • Hasiera data : 2016/01/01
 • Amaiera data: 2021/12/31

Ebazpena

 • Organo eskuduna: Ingurumen eta Hirigintza Saila
 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 2 hilabete
 • Epearen barruan ez ebaztearen ondorioak: Ezezkoa

Araudia

 • Foru araudia 
 • 2/2006 Legea, lurzoru eta Hirigintzarena.
  2/2008 Legegintzako Errege Dekretua, Lurzoruaren Legearen testu bateratua onartzen duena.
   

Informazio gehiago

 • Informazio osagarria: 
   
  Lurralde Antolamenduaren eta Hirigintzaren Zerbitzua
  Probintzia plaza, 5, -1. solairua
  01001 Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.64
  Faxa: 945.18.17.64
 • Aldaketa eguna: 2017/03/22