Cookie

Zerga Kudeaketa

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga, Sozietateen gaineko Zerga eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga: atxikipenak eta konturako diru sarrerak
 • Gaia: Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga - Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga - Sozietateen gaineko Zerga - Zergak - Zuzeneko Zergak
 • Xedea:
   
  Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren konturako atxikipenengatik egindako autolikidazioak jaso, grabatu, kobratu eta itzultzea (diru sarrera bidegabeengatik). Errekurtsoak ebaztea eta kontsultak izapidetzea.
    
   
  Arretarako lekuak:
   
  Guardiako Ogasun Bulegoa
  San Juan plaza, 1
  01300 Guardia
  Telefonoa: 945.60.01.35
  Faxa: 945.62.10.69
    
  Laudioko Ogasun Bulegoa
  Herriko Plaza, z.g.
  01400 Laudio
  Telefonoa: 94.672.54.83
  Faxa: 94.672.84.34
    
  Ogasunaren Leihatila Bakarra
  Zergadunekiko Harremanak
  Samaniego, 14 – Beheko solairua
  01008 Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.18
  Faxa: 945.12.30.12
   
   
  Arreta orduak:
   
  Astelehenetik ostiralera, 08:15etik 14:30era.
    
  Leihatila Bakar Telefonikoa (945.18.15.55). Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.
   
   
  Aurkezteko lekua:
   
  Jakinarazpenak eta Erregistroa
  Samaniego, 14 – Beheko solairua
  01008 Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.18
    
  Guardiako Ogasun Bulegoa
  San Juan plaza, 1
  01300 Guardia
  Telefonoa: 945.60.01.35
  Faxa: 945.62.10.69
    
  Laudioko Ogasun Bulegoa
  Herriko Plaza, z.g.
  01400 Laudio
  Telefonoa.: 94.672.54.83
  Faxa: 94.672.84.34
   
  Ogasunaren Leihatila Bakarra
  Zergadunekiko Harremanak
  Samaniego, 14 – Beheko solairua
  01008 Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.18
  Faxa: 945.12.30.12
   
   
 • Hartzailea:
   Zergadunentzat (pertsona fisikoak eta juridikoak)
 • Egoera: Itxita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 
   
  Inprimaki ereduak:
  190-180-187-193-194-196-188-296-191-192-345-346-181-182-195-198-199-183-781-291-184-299 eta 189.
   
  Ereduak Interneteko web orri honetan daude eskuragarri:
  www.alava.net
  Ogasuna
  Eskaera orrien ereduak.
  Aitorpen ereduak (zenbakika edo zergaka hauta daitezke).
   
   

Betekizunak

 • Hasiera data : 2015/01/01
 • Amaiera data: 2016/12/31

Ebazpena

 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: Hilabete errekurtsoetarako.

Araudia

 • Foru araudia 
 • Ekonomia ituna. 4/2002 Foru Araua, maiatzaren 13koa (ALHAO, 57. zk., 2002.5.02koa, erref.: 3017).
   
  6/2005 Foru Arau Orokorra, otsailaren 28koa, zergei buruzkoa (ALHAO, 30. zk., 2005.3.11koa, erref.: 1467).
   
  33/2013 Foru Araua, azaroaren 27koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena (ALHAO, 140. zk., 2013.12.09koa –erref: 6138–).
   
  40/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren erregelamendua onartzen duena (ALHAO, 89. zk. ,2014.08.08 –erref: 3940–).
   
  21/2014 Foru Araua, ekainaren 18koa, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergarena (ALHAO, 74. zk., 2014.07.02koa –erref: 3284–).
   
  40/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren erregelamendua onartzen duena (ALHAO, 68 zk., 2011.06.06koa, erref.: 3153).
   
  37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, sozietateen gaineko zergarena (ALHAO, 148. zenbakia, 2013.12.13koa, erref.:6378).
   
  41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegiarena (ALHAO, 89. zk., 2014.08.08koa, erref.: 3939).
   
  39/2010 Foru Agindua, otsailaren 3koa, zergapeko batzuek zenbait eredu jakin Internet bidez telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dituena (ALHAO, 18. zk., 2010/02/15ekoa, erref.: 764).
   
  358/2010 Foru Agindua, maiatzaren 27koa, otsailaren 3ko 39 zenbakiko Foru Agindua aldatzen duena (ALHAO, 63. zk., 2010/06/09koa, erref.: 3779).
   

Informazio gehiago

 • Oharrak: IDENTIFIKAZIO ETIKETA: identifikazio etiketa ezinbestekoa izango da zure aitorpena aurkezteko. Deitu 945.18.15.55 telefonora, baldin eta: - Ez badaukazu etiketarik. - Datu okerren bat badauka
 • Informazio osagarria: 
   
  Organo kudeatzailea:
    
  Ogasuna, Finantzak eta Aurrekontuak
  Ogasuna
  Zuzeneko Zergak
  Sozietate eta Ez-egoiliarren gaineko Zergak eta Atxikipenak
  Helbidea: Samaniego kalea, 14, 2. solairua
  01008 Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.18
  Faxa: 945.12.30.12
   
 • Aldaketa eguna: 2016/01/27