Cookie

Zerga Kudeaketa

Sozietateen gaineko Zergaren aitorpenen kudeaketa
 • Gaia: Sozietateen gaineko Zerga - Zergak - Zuzeneko Zergak
 • Xedea:
   
  Sozietateen gaineko zerga aitorpenak jasotzea, grabatzea eta ikuskatzea, errekurtsoak ebaztea eta zergari buruzko kontsultak izapidetzea.
   
   
  Arretarako lekuak:
   
  Guardiako Ogasun Bulegoa
  San Juan plaza, 1
  01300 Guardia
  Telefonoa: 945.60.01.35
  Faxa: 945.62.10.69
    
  Laudioko Ogasun Bulegoa
  Herriko Plaza, z.g.
  01400 Laudio
  Telefonoa: 94.672.54.83
  Faxa: 94.672.84.34
   
  Ogasunaren Leihatila Bakarra
  Zergadunekiko Harremanak
  Samaniego, 14 – Beheko solairua
  01008 Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.18
  Faxa: 945.12.30.12
   
   
  Arreta orduak:
   
  Astelehenetik ostiralera, 08:15etik 14:30era.
    
  Leihatila Bakar Telefonikoa (945.18.15.55). Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.
 • Hartzailea:
   Zergadunak
 • Egoera: Itxita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 
   
  200 eredua. Arabako arautegia duten erakundeak.
  200 eredua. Arabako arautegia ez duten erakundeak.
  220 eredua. Arabako arautegiari lotutako zerga taldeak.
  220 eredua. Arabako arautegiari ez lotutako zerga taldeak.
   
  www.alava.net-en (aurkezpen telematikoa) aurkeztu beharrekoa.
   

Betekizunak

 • Hasiera data : 2015/01/01
 • Amaiera data: 2016/12/31

Araudia

 • Foru araudia 
 • Ekonomia ituna, 4/2002 F.A., 2002.5.13koa (ALHAO, 57. zk., 02.5.22koa, 3017 erref.).
   
  6/2005 Foru Arau Orokorra, otsailaren 28koa, zergarena (ALHAO, 30. zk., 2005.3.11koa, 1467 erref.).
   
  37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, sozietateen gaineko zergarena. (ALHAO, 148. zk, 2013.12.13koa, 6378 erref.).
   
  Sozietateen gaineko zergaren Erregelamendua, 41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa (ALHAO, 89 zk., 2014.08.08koa, 3939 erref.).
   
  39/2010 Foru Agindua, otsailaren 3koa, zenbait zergadunek aitorpenak Internetez telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dituena (ALHAO, 18. zk., 2010.02.15ekoa, 764 erref.).
   
  358/2010 Foru Agindua, maiatzaren 27koa, otsailaren 3ko 39 Foru Araua aldatzekoa (ALHAO, 63. zk., 2010.06.09koa, 3779 erref.).
   
   

Informazio gehiago

 • Informazio osagarria: 
   
  Organo kudeatzailea:
    
  Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila
  Ogasuna
  Zuzeneko Zergak
  Sozietate eta Ez egoiliarren gaineko Zergak eta Atxikipenak
  Helbidea: Samaniego kalea, 14; 2.a.
  01008, Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.18
  Faxa: 945.12.30.12
   
 • Aldaketa eguna: 2016/01/27