Cookie

Zerga Kudeaketa

Aurrekarien ziurtagiria
 • Gaia: Zergak - Argibideak
 • Xedea:
   
  Zergadunari, hainbat helburutarako, ziurtagiri bat ematea data jakin batean bere zerga egoera zein den adieraziz, aldez aurretik eskabidea egin badu.
   
   
  Arretarako lekuak:
   
  Guardiako Ogasun Bulegoa
  San Juan plaza, 1
  01300 Guardia
  Telefonoa: 945.60.01.35
  Faxa: 945.62.10.69
    
  Laudioko Ogasun Bulegoa
  Herriko Plaza, z.g.
  01400 Laudio
  Telefonoa: 94.672.54.83
  Faxa: 94.672.84.34
   
  Ogasunaren Leihatila Bakarra
  Zergadunekiko Harremanak
  Samaniego, 14 – Beheko solairua
  01008 Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.18
  Faxa: 945.12.30.12
   
   
  Arreta orduak:
   
  Astelehenetik ostiralera, 08:15etik 14:30era.
    
  Leihatila Bakar Telefonikoa (945.18.15.55). Astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:30era.
   
   
  Aurkezteko lekua:
   
  Jakinarazpenak eta Erregistroa
  Samaniego, 14 – Beheko solairua
  01008 Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.18
    
  Guardiako Ogasun Bulegoa
  San Juan plaza, 1
  01300 Guardia
  Telefonoa: 945.60.01.35
  Faxa: 945.62.10.69
   
  Laudioko Ogasun Bulegoa
  Herriko Plaza, z.g.
  01400 Laudio
  Telefonoa.: 94.672.54.83
  Faxa: 94.672.84.34
    
 • Hartzailea:
   Zergadun eta hainbat organismorentzat: Eusko Jaurlaritza, Gizarte Segurantza, Epaitegiak, eta abar.
 • Egoera: Itxita

Agiriak eta eskaerak

 • Aurkeztu beharreko agiriak 

   

  - Pertsona juridikoak:

  Nahitaezkoa da eskaera egitea Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Digitalaren Ziurtagiri Zerbitzuaren bidez.
   
   
  -Pertsona fisikoak, sozietate zibilak eta ondasun erkidegoak:
   
  Eskabidea eta NAN/IFZaren kopia.
   
  Ziurtagiriak eskatzeko 002 eredua, eta Zerga Foru Arau Orokorreko 43.1.e) artikuluko kontratista eta azpikontratistentzako 002-C eredua. Eredu horiek orrialde honetan ere eskuratu ahal dira: www.alava.net-Ogasuna- Zerga Inprimakien Ereduak - Beste eredu batzuk. 
   

Betekizunak

 • Hasiera data : 2015/01/01
 • Amaiera data: 2016/12/31

Ebazpena

 • Ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea: 2 egun.

Araudia

 • Foru araudia 
 • 6/2005 Zerga Foru Arau Orokorra, otsailaren 28koa (ALHAO, 30. zk., 1467 erreferentzia).

  Zerga batzuen eta besteen foru arauak eta arautegiak.
   
  Diru bilketari buruzko arautegi orokorra, 1994ko maiatzaren 19koa.
   
  30/1992 Legea, azaroaren 26koa, herri administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearena.
   
  Diputatuen Kontseiluaren 59/09 Foru Dekretua,uztailaren 21ekoa, zerga ziurtagiriak emateko prozedurak arautzen dituena (ALHAO, 85. zk., 5491 erreferentzia). 

Informazio gehiago

 • Informazio osagarria: 
   
  Organo kudeatzailea:
    
  Ogasun, Finantza eta Aurrekontuak
  Ogasuna
  Zergadunekiko Harremanak
  Helbidea: Samaniego kalea, 14 – Beheko solairua
  01008 Gasteiz
  Telefonoa: 945.18.18.18
  Faxa: 945.12.30.12  
 • Aldaketa eguna: 2016/01/27