Cookie

Zerga Kudeaketa

BEZ aitorpenak, sozietateak, atxikipenak, hidrokarburoak eta informazio ereduak – banakakoak
 • Gaia: Ogasuna
 • Xedea:
   
  Pertsona fisikoek eta juridikoek Interneten bidez bidaliko dituzte hauen autolikidazioak: BEZarenak , diru sarrera eta ordainketenak , konturako atxikipen eta diru sarrerenak, sozietateenak, hidrokarburoen gaineko zergarenak eta veste zerga batzuk.
   
  Otsailaren 3ko 39/2010 Foru Arauak, ALHAOn otsailaren 15eko 18. zenbakian argitaratuak, arautzen du subjektu eta erakunde batzuek hainbat zerga aitorpen modu telematikoz aurkeztu beharra dutela Interneten bidez.
   
 • Hartzailea:
   Pertsona fisikoak eta juridikoak
 • Egoera: Irekita

Agiriak eta eskaerak

Betekizunak

 • Hasiera data : 2011/05/11
 • Amaiera data: 2030/05/11
 • Aldaketa eguna: 2018/11/22