Cookie

Hirigintza Planeamendua

Harana

Laburpen taula

Haranako planeamendua: laburpen taula (18 Kb, pdf)

Planeamendu Orokorra

Arau Subsidiarioak (1994/076 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1995/03/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1995/09/06)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala Kontrasta, Done Bikendi Harana eta Uribarri Haraneko pilotalekuei dagokiena (1998/268 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:1999/03/01)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Done Bikendi Haraneko 13-18 hiri lursailei eta 114-14 landa lursailei dagokiona (1998/269 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/10/22)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Uribarri Haraneko pilotalekuaren kokapenari dagokiona (2004/027 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/04/23)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Kontrastako 14 poligonoko 695 lurzatiari dagokiona (2004/028 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/08/10)

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala, Uribarri Haraneko osasun etxeko eta igerilekuetako hornidura eremuari dagokiona (2007/252 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/03/03)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2013/113 espedientea)Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/06/05)

Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa,  Done Bikendi Haraneko 1. poligonoko 1.371 lurzatiari dagokiona (2015/034 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/03/30)

Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa, katalogatu gabeko eraikinetan ezarritako baldintzei dagokiona (2015/035 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/08/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/06/01)

Garapen Planeamendua

SAUI-1 Sektoreko Plan Partzial Industriala (1994/164 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:1995/09/03)

Birgaitze Integratuko Plan Berezia de San Vicente Arana (2000/360 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2001/01/31)

Birgaitze Integratuko Plan Berezia de Ullibarri-Arana (2007/154 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/10/03)

Oharra

Imagen

Web orrian eskuragarri ez dagoen agiri teknikoak kontsultatzeko, jo dagokion udalera edo Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Zerbitzura.

1998tik aurrerako ALHAO web honetan bertan kontsultatu ahal dira ALHAOren sarbide zuzenean.

1997tik atzerako ALHAO kontsultatzeko, Probintziako Artxibora edo Kultura Etxera jo behar duzu.

Harremanetarako datuak

Harremanetarako datuak

Hirigintza

Posta helbidea:
Probintzia plaza, 5, 1.a
PK.:01001 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Telefonoa: 945 18 18 18 (52179)

emaila: cartografia@araba.eus

Ordutegia: 8:15 - 14:30