Cookie

Hirigintza Planeamendua

Samaniego

Laburpen taula

Samaniegoko planeamendua: laburpen taula (18 Kb, pdf)

Planeamendu Orokorra

Arau Subsidiarioak (1994/126 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1995/04/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1996/10/11)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Komunitate Ekipamendu E2 azpizonari dagokiona (1997/165 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1997/09/10) 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Virgen del Valle upeltegiei dagokiona (1999/142 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/08/13)

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa Puntuala, UE-1 dagokiona (2000/224 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/02/14)

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa Puntuala, Matarredo pasealekuko zonari dagokiona (2002/152 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/10/18)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala Grado-2 zonako parametroei eta industrialdeko 209. artikuluari dagokiena (2003/171 espedientea)Behin betiko onarpena  (ALHAO: 2004/01/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/10/26)

Bolatokiko eta beste eremu batzuetako Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa (2006/266 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/02/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/11/05)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/302 espedientea)Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/11/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/08/18)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2011/135 espedientea)Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/09/12)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, lurzatien kalifikazioari dagokiona (2012/181 espedientea)Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/04/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/02/12)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Murriarte kalean lerrokadurak aldatzeari dagokiona (2013/126 espedienea)Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/07/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/03/07)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Samaniegoko Jauregiari dagokiona (2014/157 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/05/20)

Garapen Planeamendua

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1997/150 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1997/08/01)

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa Puntuala, 19-13 eraikitze unitateari dagokiona (2000/242 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/09/29)

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa Puntuala, 40. artikuluari dagokiona (2000/227 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/09/29) 

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa Puntuala, 19-19 eta 19-20 unitateei eta 40.3.8 artikukuari (Ventanas) dagokiena (2003/167 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/10/24)

Plan Berezia, Samaniegoko lurzoru urbanizaezinean, 5 poligonoko 548 lurzatian, upeltegi bat jartzeri dagokiona  (2014/123 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/10/01) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/02/04)

 

Oharra

Imagen

Web orrian eskuragarri ez dagoen agiri teknikoak kontsultatzeko, jo dagokion udalera edo Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Zerbitzura.

1998tik aurrerako ALHAO web honetan bertan kontsultatu ahal dira ALHAOren sarbide zuzenean.

1997tik atzerako ALHAO kontsultatzeko, Probintziako Artxibora edo Kultura Etxera jo behar duzu.

Harremanetarako datuak

Harremanetarako datuak

Hirigintza

Posta helbidea:
Probintzia plaza, 5, 1.a
PK.:01001 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Telefonoa: 945 18 18 18 (52179)

emaila: cartografia@araba.eus

Ordutegia: 8:15 - 14:30