Cookie

Hirigintza Planeamendua

Oyón-Oion

Laburpen taula

Oyón-Oiongo planeamendua: laburpen taula (18 Kb, pdf)

Planeamendu Orokorra

Oyón-Oiongo Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2010/189 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/03/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/05/20)

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 2. Aldaketa, hiri lurzoru industrialean baimendutako erabilerak zabaltzeari dagokiona (2013/119 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/07/07)

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 3. Aldaketa, 24 eta 27 eremuen araubide iragankorrari dagokiona (2013/120 espedientea).  Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/05/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/30)

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 7. Aldaketa, Litalsako industria lurzorua zabaltzeari dagokiona (2017/025 espedientea).  Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/04/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/10/10)

Garapen Planeamendua

Oyón-Oiongo Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1998/062 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/10/26)

Oyón-Oiongo Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 4. Aldaketa (2017/052 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/10/05)

Labrazako Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1998/063 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/08/10)

Puntidoko SI-4 Sektorearen Plan Partziala (2007/046 ). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/10/22)

Labraza Hirigunea Birgaitzeko Plan Berezia (2016/022 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/01/27)

Oharra

Imagen

Web orrian eskuragarri ez dagoen agiri teknikoak kontsultatzeko, jo dagokion udalera edo Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Zerbitzura.

1998tik aurrerako ALHAO web honetan bertan kontsultatu ahal dira ALHAOren sarbide zuzenean.

1997tik atzerako ALHAO kontsultatzeko, Probintziako Artxibora edo Kultura Etxera jo behar duzu.

Harremanetarako datuak

Harremanetarako datuak

Hirigintza

Posta helbidea:
Probintzia plaza, 5, 1.a
PK.:01001 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Telefonoa: 945 18 18 18 (52179)

emaila: cartografia@araba.eus

Ordutegia: 8:15 - 14:30