Cookie

Hirigintza Planeamendua

Laguardia

Laburpen taula

Laguardiako planeamendua: laburpen taula (18 Kb, pdf)

Planeamendu Orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/102 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/01/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/08/02)

Hiriguneari dagozkion Arau Subsidiarioen Aldaketa (2006/018 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/07/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/07/02)

16. Areari dagozkion Arau Subsidiarioen Aldaketa (2006/275 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/03/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/09/28)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/256 espedientea)Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/12/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/06/29)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/071 espedientea)Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/05/12) eta indarrean sartzea(ALHAO: 2010/08/13)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/080 espedientea)Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/11/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/07/02)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/133 espedientea)Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/08/17)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/262 espedientea)Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/05/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/07/16)

Arau Subsidiarioen Aldaketa, Ipar Industrialdeko Area (2013/123 espedientea)Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/08/21)

Arau Subsidiarioen Aldaketa, upeltegien garaierari dagokiona (2012/201 espedientea). Behin betiko onarpena (BOTHA: 2014/08/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/12/04)

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 34 eta 36 industrialdeetako eraikuntza baldintzei dagokiona (2016/076 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/07/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/30)

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 25 "Hegoaldeko industrialdea" izeneko eremuko erabilera bateragarriei dagokiona (2017/029 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/12/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/03/23)

Garapen Planeamendua

Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2004/174 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/11/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/06/27)

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, fatxadako materialei eta altxaeraren antolamenduari dagokiona (2007/140 espedientea)Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/07/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/04/06)

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, Mayor de Peralta kaleko 18.eneko lurzatiari dagokiona (2007/150 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/07/13)

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, 14-02 eta 14-03 Eraikitze Unitateari dagokiona (2009/063 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/04/06) eta indarrean sartzea (ALHAO:2009/05/25)

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, 14-02 eraikuntza unitateari dagokiona (2014/167 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2015/01/05)

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, 14-01 eraikuntza unitateari dagokiona (2017/110 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/08/29)

Laguardiako SR-11 Sektorearen Plan Partziala (2006/221 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/01/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/03/12)

Laguardiako 22. industrialdeko 138. Lurzatiaren Plan Partziala (2007/058 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/27)

Casablanca-2 Industrialdearen Plan Partziala (2008/028 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/04/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/12/29)

Plan Partziala Paganos 48 sektorea (2011/107 espedientea)Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/09/05)

"Molinos" aurkikuntzan upeltegi bat jartzeko Antolamendu Plan Berezia (2014/109 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/05/22) eta indarrean sartzea (ALHAO:2015/07/17)

"El Sacramento" finkan, upeltegi bat eraikitzeko Plan Berezia (2015/103 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/09/09) eta indarrean sartzea (ALHAO:2016/11/11)

22 poligonoko 519 lurzatian upeltegi bat ezartzeko Plan Berezia (2017/055 espedientea)  Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/10/09)

Luzoru urbanizaezineko 22 poligonoko 1079 lurzatian nekazaritza biltegi baten eraikuntzari dagokiona (2017/069 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/04/04)

 

Oharra

Imagen

Web orrian eskuragarri ez dagoen agiri teknikoak kontsultatzeko, jo dagokion udalera edo Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Zerbitzura.

1998tik aurrerako ALHAO web honetan bertan kontsultatu ahal dira ALHAOren sarbide zuzenean.

1997tik atzerako ALHAO kontsultatzeko, Probintziako Artxibora edo Kultura Etxera jo behar duzu.

Harremanetarako datuak

Harremanetarako datuak

Hirigintza

Posta helbidea:
Probintzia plaza, 5, 1.a
PK.:01001 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Telefonoa: 945 18 18 18 (52179)

emaila: cartografia@araba.eus

Ordutegia: 8:15 - 14:30