Cookie

Hirigintza Planeamendua

Bernedo

Laburpen taula

Bernedoko planeamendua: laburpen taula (18 Kb, pdf)

Planeamendu Orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/198 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/05/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/01/28)

Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa, Arluzea (2011/147 espedientea)Behin behineko onarpena  (ALHAO: 2012/03/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/05/14)

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala (2013/114 espedientea)Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/08/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/10/04)

Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa Puntuala, Bernedoko 6. poligonoko 675 lurzatiaren zati baten kalifikazioari dagokiona (2013/187 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/05/21) 

Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa, lurzoru urbanizaezineko nekazaritzako ustiategiren kokapenari dagokiona (2017/026 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/09/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/03/02)

Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa, Navarreten zehar A-4153 errepidearen jaregitea planeamendura egokitzeari dagokiona (2016/106 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/10/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/12/26)

Arau Subsidiarioen 9. Aldaketa, SUR-7 eremua birkalifikazioari dagokiona (2017/104 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/02/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/03/16)

Garapen Planeamendua

UAI-1 Plan Partziala, UAI-1 poligonoko antolamendua (1991/138 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1991/12/13)

Bernedoko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1995/155 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1996/07/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1997/03/03)

Bernedoko Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 1. Aldaketa, hirigintzako, eraikuntzarako eta urbanizatzeko jarduketak antolatzeari dagokiona (2014/180 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/06/08) eta indarrean sartzea (ALHAO:2016/03/14)

Markinezko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1998/171 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1998/08/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/03/05)

SAUR-1 Plan Partziala (1999/329 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/06/07)

SAUR-1 Plan Partzialaren Aldaketa (2005/177 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/12/07)

Plan Parcial UE 2B de Urturi Urturiko UE 2B Plan Partziala (2001/168 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/09/07)

Bernedoko SUI-2 Sektorearen Barne Erreformarako Plan Berezia (2005/178 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/01/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/04/13)

 

Oharra

Imagen

Web orrian eskuragarri ez dagoen agiri teknikoak kontsultatzeko, jo dagokion udalera edo Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Zerbitzura.

1998tik aurrerako ALHAO web honetan bertan kontsultatu ahal dira ALHAOren sarbide zuzenean.

1997tik atzerako ALHAO kontsultatzeko, Probintziako Artxibora edo Kultura Etxera jo behar duzu.

Harremanetarako datuak

Harremanetarako datuak

Hirigintza

Posta helbidea:
Probintzia plaza, 5, 1.a
PK.:01001 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

Telefonoa: 945 18 18 18 (52179)

emaila: cartografia@araba.eus

Ordutegia: 8:15 - 14:30