Documento

III - BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAK

ADIF-ALTA VELOCIDAD
Argitaratuta: 2019/03/15eko 32. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-32-768

ADIF - Alta Velocidad Abiadura Handiko iragarkia, hau da, informazio publikora bidaltzen da, desjabetzeetarako "Burgos-Gasteizko abiadura handiko lineako konexio plataformaren eraikuntza proiektua Vitoria-Gasteizko Udalaren Trenbideen. I Fasea. Erregistro Nº 3.18/20830.0147-PO13/18"

1954ko abenduaren 16ko Derrigorrezko Besterentzeari buruzko Legearen 18 eta 19.1. artikuluetan eta bere araudiko (1957ko apirilaren 26ko dekretua) artikulu baterakoetan xedatzen dena betez, hamabost eguneko jende aurreko informazio epealdia irekitzen da, iragarki hau Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Iragarkia, erreferentziazko proiektuan definitzen diren lanen burutzapenaren ondorioz ukituriko ondasunen eta eskubideen zerrendari buruzkoa da, edozein pertsonak, idatziz, iragarki honetan argitaratzen den zerrendan egon daitezkeen akatsakzuzentzeko datuak aurkeztu ahal ditzan edo fondo edo forma arrazoiak direla eta, okupatze beharraren aurka agertu ahal dadin.

Hori de la eta, aipaturiko proiektuaren desjabetzeei buruzko dokumentazioa egun eta ordu baliodunetan aztertu ahal izango da, Arabako Gobernuaren ordezkaritza (Olaguibel kalea, 1, Vitoria-Gasteiz, C. P. 01001, Álava/Araba), Iruña de Ocako Udaletxean (Parq. Lehendakari José Antonio de Agirre, 1, Nanclares de la Oca / Langraiz Oka. C. P.: 01230 Álava/Araba), ADIF-Abiadura Handiko Proiektuen Kudeaketa (Titan kalea 4 eta 6, 28045 Madril) eta ADIF Abiadura Handia webguneko Gardentasuna Atarian (www.adifaltavelocidad.es).

Eskaerak formulatu egingo dira, aipatutako organismoei erreferentzia gisa adierazizInformazio publikoa desjabetzeak: "Burgos-Gasteizko abiadura handiko lineako konexio plataformaren eraikuntza proiektua Vitoria-Gasteizko Udalaren Trenbideen. I Fasea. Erregistro
Nº 3.18/20830.0147-PO13/18".

Madril, 2019ko otsailaren 25a

Zuzendari nagusia

JUAN PABLO VILLANUEVA BELTRAMINI