Documento

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA
Argitaratuta: 2019/03/15eko 32. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-32-750

Atxikipenak egiteko administrazio egintzen jakinarazpena

Ezinezkoa izan da jakinarazpena egitea, Administrazioari egotzi ezin zaizkion kausak direla medio, eta, beraz, behin Arabako Zergen Foru Arau Orokorraren 108. artikuluak eskatzen dituen gutxieneko jakinarazpen saioak egin ostean, dei egiten zaie, iragarki honen bidez, hemen behean aipatzen diren zergadunei edo haien ordezkariei, ager daitezen atal honetara, beheko zerrenda honetan ageri diren administrazio prozeduren ondoriozko administrazio egintzak jakinarazteko.

Interesdunek edo haien ordezkariek gehienez 15 egun izango dituzte bertaratzeko, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita. Hain zuzen ere, Arabako Foru Aldundiaren Sozietateen gaineko Zergaren eta Atxikipenen bulegora jo behar dute (Samaniego kalea, 14. Gasteiz), astelehenetik ostiralera, 08:15etik 14:30era, bulego horrek izapidetutako prozeduretan egiteke dauden jakinarazpenak egiteko.

Epe hori igaro eta artean ez bada agertu, adituko da jakinarazpena eginda dagoela, legez dagozkion ondorio guztiekin, agertzeko emandako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 6a

Zuzeneko Zergen Zerbitzuaren burua

Juan Carlos del Tio Martínez

IFZ

ABIZENAK ETA IZENA/SOZIETATEAREN IZENA

PROZEDURA

15344644X

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 180 EREDUA

16277317X

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

16280597R

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

16300142L

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017

16300142L

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 180 EREDUA

16302555V

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2016

18592796X

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2014

18592796X

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2015

18592796X

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2016

18601331N

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 180 EREDUA

44672378F

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

45768026G

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

58062199X

ZEHAPENA, 195. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2016

72722683H

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017

72730734L

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 180 EREDUA

72752258S

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

72832550Z

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 180 EREDUA

78937883G

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

B01395151

DISTRAN OPERADOR LOGISTICO SL

ZEHAPENA, 208. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2017KO 190 EREDUA

B01500974

ESECC SOFTWARE SL (RPTTE. 15385670G)

ZEHAPENA, 208. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

B01519362

ESENCIA TAURINA SLU

ZEHAPENA, 208. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2017KO 190 EREDUA

B01519362

ESENCIA TAURINA SLU

ZEHAPENA, 208. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2017KO 190 EREDUA

B01521392

ARTESANO RICOPAN SL EN CONSTITUCIÓN (RPTTE. 18599483G)

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

B01521392

ARTESANO RICOPAN SL EN CONSTITUCIÓN (RPTTE. 18599483G)

ZEHAPENA, 208. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

B01532399

MAMBOLADA SL

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017

B01547843

LAGUNETXEA LANDETXE SLU (RPTTE. 16269391L)

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 180 EREDUA

B01548338

FUSION BOLERO SLU

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2016

B01555937

CARBER EQUUS SL EN CONSTITUCION

ZEHAPENA, 208. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

B10139515

DISTRAN OPERADOR LOGISTICO SL

ZEHAPENA, 208. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2017KO 190 EREDUA

B66208448

FACILTY SERVICE MUL&LAN SL

ZEHAPENA, 208. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

G01236793

EL BOTERO SC

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2015

G01236793

EL BOTERO SC

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2016

G01236793

EL BOTERO SC

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017

J01298827

BODEGA JON ZAMALLOA SC

ZEHAPENA, 208. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2017KO 190 EREDUA

J01298827

BODEGA JON ZAMALLOA SC

ZEHAPENA, 208. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2017KO 190 EREDUA

J01551035

LACREMEVITORIA SCX( RPTTE: CAPGRUP ABOGADOS SLP B19553734)

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 180 EREDUA

J01557354

BAR BOBBY SC

ZEHAPENA, 208. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017KO 180 EREDUA

X3355644J

ZEHAPENA, 208. ART., LANEKO ATXIKIPENAK, 2017KO 2.HH

X7629174M

ZEHAPENA, 195. ART., ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2016