Documento

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia Iragarkiak

OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA

OGASUN ZUZENDARITZA
Argitaratuta: 2019/03/15eko 32. zenbakiko ALHAOn
Erreferentzia: ALHAO -2019-32-731

Atxikipenak egiteko administrazio egintzen jakinarazpena

Ezinezkoa izan da jakinarazpena egitea, Administrazioari egotzi ezin zaizkion kausak direla medio, eta, beraz, behin Arabako Zergen Foru Arau Orokorraren 108. artikuluak eskatzen dituen gutxieneko jakinarazpen saioak egin ostean, dei egiten zaie, iragarki honen bidez, hemen behean aipatzen diren zergadunei edo haien ordezkariei, ager daitezen atal honetara, beheko zerrenda honetan ageri diren administrazio prozeduren ondoriozko administrazio egintzak jakinarazteko.

Interesdunek edo haien ordezkariek gehienez 15 egun izango dituzte bertaratzeko, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita. Hain zuzen ere, Arabako Foru Aldundiaren Sozietateen gaineko Zergaren eta Atxikipenen bulegora jo behar dute (Samaniego kalea, 14. Gasteiz), astelehenetik ostiralera, 08:15etik 14:30era, bulego horrek izapidetutako prozeduretan egiteke dauden jakinarazpenak egiteko.

Epe hori igaro eta artean ez bada agertu, adituko da jakinarazpena eginda dagoela, legez dagozkion ondorio guztiekin, agertzeko emandako epea amaitu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 6a

Zuzeneko Zergen Zerbitzuaren burua

JUAN CARLOS DEL TIO MARTÍNEZ

IFZ

ABIZENAK ETA IZENA/
SOZIETATEAREN IZENA

PROZEDURA

07977424N

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

16211677N

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

16247987M

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

16292648T

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

A58037508

GAESCO GESTION SA

NAHITAEZ TELEMATIKOKI AURKEZTU BEHARRAREN JAKINARAZPENA

B01279447

TALLERES IRABIEN SL

NAHITAEZ TELEMATIKOKI AURKEZTU BEHARRAREN JAKINARAZPENA

B01362177

ACEROS SERRADA SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01364017

PUERTAS URITIASOLO SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01366483

ALUGLASS SYSTEMS SL

NAHITAEZ TELEMATIKOKI AURKEZTU BEHARRAREN JAKINARAZPENA

B01377142

EUSKALKOR SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2013

B01395193

CREATTA.NET SC

LIKIDAZIOA,, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK 2015EKO 1.HIRUHILEKO

B01395193

CREATTA.NET SC

LIKIDAZIOA,, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK 2015EKO 2.HIRUHILEKO

B01395193

CREATTA.NET SC

LIKIDAZIOA,, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK 2015EKO 3.HIRUHILEKO

B01395193

CREATTA.NET SC

LIKIDAZIOA,, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK 2015EKO 4.HIRUHILEKO

B01416601

LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL POSTAS SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01445378

CLAS & DECO ESTUDIO SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01450733

CASERIO GARZABAL SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01482132

SEGURIDAD MARGI SL (RPTTE. DNI. 15968645)

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01483171

MULTILEVEL MARKETING COFFEE SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01483387

MARGI ULTIXERVICIOS SL (RPTTE. DNI. 15968645)

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01510817

MADE IN GASTEIZ MARKETING Y COMUNICACION SL

2017EKO 180 EREDUA ERREKERIMENDUA

B01517994

GASTEIZ EXPRESS SLU

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01526466

HOSTELERIA BI-LANGAR SLU

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01541499

MONTAJES VERSALLES SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01547447

ICAMTEK INGENIERIA Y SOLUCIONES CAD CAM SLU

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B01557453

ASER HUMAN SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B39485230

ARKIKUDE SL

NAHITAEZ TELEMATIKOKI AURKEZTU BEHARRAREN JAKINARAZPENA

B47474747

TIENDAS LA RAPA SL

ERREKURTSOA ERANTZUNA, LANEKO ATXIKIPENAK

B48551964

CARPINTERIA Y SEGURIDAD EKHI SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B75038364

FAGUS SEGURIDAD SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B75052357

SERLIMAZA SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B83969725

IKAIA MEDIA SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B85973840

SOLUCIONES INDUSTRIALES VIVAR SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

B98184104

SER-VINT MANTENIMIENTO Y GESTION SL

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

G01293364

APA DEL C.N. DE E.G.B. LAMUZA

NAHITAEZ TELEMATIKOKI AURKEZTU BEHARRAREN JAKINARAZPENA

G01411628

ASOC LABORATORIO DE TEATRO ORTZAI

2017EKO 296 EREDUA ERREKERIMENDUA

G01486547

ASOC DE ARTES ESCENICAS Y MUSICAL TEANTRO

LIKIDAZIOA, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017

G01493899

ASOC CULTURAL TXOPPER KLUB

LIKIDAZIOA,, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK 2018EKO 3.HIRUHILEKO

G01498237

ASOC SOCIO-CULTURAL CRISTIANA EL REINO DE DIOS

NAHITAEZ TELEMATIKOKI AURKEZTU BEHARRAREN JAKINARAZPENA

G01540046

ASOCIACION SWING UP

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

G01545003

ASOC CRISTIANA AYUDA BENEFICO ASISTENCI EL RENUEVO

NAHITAEZ TELEMATIKOKI AURKEZTU BEHARRAREN JAKINARAZPENA

J01520915

SE RUEGA NO TOCAR LOS HUEVOS SC

LIKIDAZIOA, LANEKO ATXIKIPENAK 2017

J01557354

BAR BOBBY SC

LIKIDAZIOA, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017

J01563915

SERVICIOS LOMARA SC

LIKIDAZIOA,, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK 2018EKO 1.HIRUHILEKO

J01563915

SERVICIOS LOMARA SC

LIKIDAZIOA,, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK 2018EKO 2.HIRUHILEKO

Q028180024

AGENCIA ESTATAL CSIC

NAHITAEZ TELEMATIKOKI AURKEZTU BEHARRAREN JAKINARAZPENA

X3320249S

LIKIDAZIOA, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017

X7277757M

LIKIDAZIOA, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017

X9257057V

LIKIDAZIOA, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017

Y2133917Z

LIKIDAZIOA, ERRENTAMENDUEN ATXIKIPENAK, 2017