Renta 2018

Zerga datuak


Zerga datuak

Sartu honako datu hauek:

IFZ
IFZ osoa, letrarekin
2018 ekitaldiko PFEZaren aitorpenaren emaitza
Jaioteguna
UUUU/HH/EE formatua
Posta Kodea
Adierazi ea ziurtagiria Foru Ogasunaren Gasteizko bulegoan jaso nahi duzun (Samaniego kalea,14), eskaera egin eta hurrengo egun baliodunetik aurrera; markatzen ez baduzu, zure zerga egoitzara bidaliko dugu.