Renta 2018

Zerga datuak


Zerga datuak

Sartu honako datu hauek:

IFZ
IFZ osoa, letrarekin
2018 ekitaldiko PFEZaren aitorpenaren emaitza
Jaioteguna
UUUU/HH/EE formatua
Posta Kodea